PRODUCG Prijs
- KINESIOLOGIE / NRT / BIORESONANTIE
Consult (45-6o minuten) (kinesiologie / NRT / bioresonantie) € 75,00 Vrij van BTW
Ondersteunde bloesem, essentiële olie of frequentiekorrels € 10,00
Kennismakingsconsult Gratis Maximiaal 30 minuten
- ONDÉVIT
Ondévit behandeling (1..5 tot 2 uuir) € 75,00 Vrij van BTW
Ondévit product uit de test per flesje (*) € 15,00
Standaard Ondévit product per flesje € 27,50
Standaard Ondévit product (inclusief korte test) € 45,00
Speciaal samengesteld product voor examen, reizen, operatie, bevalling etc. € 55,00
Korte check na behandeling Gratis Maximiaal 30 minuten

(*) Gemiddeld zullen er per Ondévit test 4 tot 5 flesjes nodig zijn om de behandeling te ondersteunen. Vanaf 1-4-2021 wordt er BTW geheven op de tarieven.
Prijs is inclusief vijf weken telefonische ondersteuning en een controle afspraak (indien nodig).

Vergoedingen
Ik ben aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). 

Consulten Kinesiologie / NRT / Bioresonantie worden (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar als je beschikt over een aanvullende verzekering voor natuurgeneeskunde. Wil je weten of jouw zorgverzekeraar Kinesiologie vergoedt? Kijk dan op zorgwijzer.

Consulten Ondévit

Sinds 1 januari 2018 is Ondévit niet meer opgenomen in de zorgverzekering.
De redenen en eisen van de zorgverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen zijn zo divers dat Ondévit (en vele andere beroepsgroepen) hier niet aan kunnen voldoen.

 

De consulten vallen niet onder de basisverzekering, hiervoor dient een aanvullende polis te zijn afgesloten die complementaire (alternatieve) geneeswijzen vergoedt. Vergoedingen voor complementaire (alternatieve) geneeswijzen gaan niet ten koste van uw eigen risico.

Frequentiekorrels of ondersteunende bloesems of essentiële oliën worden niet vergoed.

Moet je toch onverhoopt je afspraak annuleren, doe dat dan minimaal 24 uur van te voren. Zo kan ik dat uur weer vrijgeven voor andere cliënten en voorkom je dat toch het consult in rekening wordt gebracht. Een no-show consult wordt niet vergoed door de verzekeraar.

 

Lidmaatschapsnummer VBAG: 21810017
Licentieummer RBCZ: 220583R