Vragenlijst voor eerste consult

Een holistische therapeut kijkt breder dan er in de reguliere werkwijze als zinvol wordt beoordeeld. Daar worden taken meer verdeeld over verschillende deskundigen. Ik verdiep me zo goed mogelijk in allerlei klachten die een cliënt heeft. Hierbij is ook de levensgeschiedenis van belang. Zo probeer ik een beeld te krijgen van de hele persoon die bij mij op de afspraak komt, welke ongewenste klachten deze heeft of een welk doel deze in het leven wil bereiken. Omdat beeld te krijgen vóór het eerste consult maak ik gebruik van een vragenlijst die ik je toestuur voor het eerste consult. Ook krijg je een verzoek om je gegevens aan te vullen en akkoord te gaan met de behandelovereenkomst. Dit gebeurt allemaal automatisch vanuit mijn systeem en deze gegevens worden volledig beveiligd opgevraagd en bewaard.

Het eerste consult

Het eerste consult begint met een vraaggesprek, waarin ik je vraag het één en ander toe te lichten wat nog niet helemaal duidelijk is uit de vragenlijst. Ik wil onder andere graag weten, wat je met de behandeling wilt bereiken of van de behandeling verwacht. Dit wordt mede bepaald door alles wat je al gedaan hebt bij andere artsen of therapeuten. Daarna bespreken we de klachten en zal ik een toelichting geven over kinesiologie en bioresonantie en start ik een korte behandeling waardoor je in balans de praktijk weer verlaat na het eerste consult. Na dit oriënterende eerste consult, ontstaat er een beeld bij mij hoe we verder kunnen gaan. Dit bespreek ik met jou en als we het samen eens zijn, dan kunnen we verder aan de slag en plannen we een vervolg consult.

Duur van de behandeling en frequentie

Een consult duurt ongeveer 60 minuten. De meeste mensen hebben voldoende aan 3 tot 4 behandelingen. Bij chronische en ernstige klachten komen mensen in het eerste half jaar circa eens per 6 weken en daarna 1 keer per 3 maanden of zelfs maar 1 keer per jaar. Jij als patiënt bent degene die hierover beslist. Ik heb alleen een adviserende rol hierin. We evalueren steeds wat de behandeling doet en beslissen samen hoe verder als de behandeling niet aanslaat zoals we samen zouden verwachten.

Diagnose

Ik stel geen diagnose. Deze mogen alleen gesteld worden door mensen die een universitaire medische studie hebben gevolgd. Ik heb een natuurgeneeskundige opleiding en ben geen arts. Bij ernstige klachten vind ik het daarom belangrijk, dat mensen die bij mij op consult komen, eerst bij hun huisarts zijn geweest. Cliënten die geen oplossing kunnen vinden voor hun klachten bij de reguliere geneeskunde komen vaak naar de complementaire gezondheidszorg. Huisartsen zien niet elke klacht als ‘ziekte’, bijvoorbeeld vermoeidheid, prikkelbare darm of stemmingswisselingen voor de menstruatie. In de reguliere gezondheidszorg krijgt men frequent te horen dat ‘je er maar mee moet leren leven’. In de complementaire gezondheidszorg worden relatief kleine klachten gezien als handvatten om grotere problemen op de lange termijn te proberen te voorkomen. Daarnaast kan de arts wel zeggen “dat je er maar mee moet leren leven” maar als je de situatie onleefbaar vindt, is het logisch dat je door gaat zoeken om te kijken of er wel vermindering van de klachten te bewerkstelligen is.

Kinesiologisch onderzoek

Kinesiologie betekent letterlijk de leer van de beweging. Deze therapeutische methode werkt met spiertesten. Daarmee zoek je uit waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt. Als dat duidelijk is, dan wordt gekeken hoe de balans kan worden hersteld. Ook maak ik gebruik van de inzet van bioresonantie apparatuur. Met behulp van verschillende scans krijgen we een goed beeld over de frequenties die uit balans zijn en kunnen deze input gebruiken voor de behandeling. Meer over kinesiologie lees je op de pagina: Wat is Kinesiologie? Voor meer informatie over de bioresonantie die ik toepas verwijs ik je naar de pagina: Wat is de Quantum-X methode?

Oorzaken van aandoeningen

Kinesiologie kan inzicht geven in zowel lichamelijke als emotionele oorzaken. Er kunnen ook andere verstorende invloeden van buitenaf zijn. Vaak is er sprake van meerdere oorzaken. Er kan sprake zijn van een erfelijke zwakte. Een emotioneel probleem kan stress veroorzaken. Dan kan die zwakte geprikkeld worden, wat gepaard kan gaan met activering van genen. Omgevingsinvloeden werken als eerste negatief in op de zwakste plek van het lichaam. Zo kan er een soort stapeling van factoren ontstaan. Het is belangrijk om al deze aspecten mee te wegen. Sommige aspecten kunnen aangepakt worden, anderen zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Het is goed om klachten op meerdere manieren aan te pakken in een behandeling. We willen voorkomen dat je lichaam soms op een andere plek ergere symptomen creëert, om toch aandacht te vragen voor de dieperliggende problematiek. Je kunt van de regen in de drup komen, als je alleen middelen gebruikt die symptomen bestrijden of onderdrukken. Daar zit niemand op te wachten.